Chcete svoji FVE ? Napište nám!

Historie měření teploty

 

 

Infračervená termografie je relativně nový typ bezdotykového měření teploty na daném objetu. Tento článek se zabývá historickými souvislostmi v oboru bezdotykového měření. Nejprve byly ke stanovení teploty využívány klasické kapalinové dilatační teploměry. Vývoj fyziky a technologie však umožnily vznik nových typů senzorů vhodných pro měření teploty, mezi něž patří i tzv. radiační infrateploměry, které se řadí do kategorie bezdotykových měřidel.

Vývoj samotných infrateplměrů a termovizních kamerových systémů byl zanamenán ve 20. století. Nejprve byla většina aplikací určena pro vojenské účely. Vlivem masivnější výroby se postupně zlevňovali i senzorické a elektronické součásti kamery, čímž se infrakamerové systémy dostali do komerční sféry. Jedním z výrobců jenž přispěl do historie termografie, je i firma Flir Systems. Společnost vyvinula řadu kamerových systémů pro stavební, strojní, elektrotechnické i vědeckovýzkumné aplikace.

první známý termoskop popsal Hérón Alexandrijský v 1. století našeho letopočtu. Základem pro moderní a přesné měření teploty je změna elektrických vlastností látek v závislosti na teplotě. V termovizních kamerách se pro měření teploty používají bolometry

 

 

 

Měření teploty před dávnými časy a dnes

původní způsoby určování teploty – lidským okem na základě zkušenosti (př. barva vypálené hlíny)1592 Galileo Galilei vynalezl vzduchový teploměr  využití expanze a kontrakce vzduchu k pohybu vodního sloupce v trubici  teploměr neměl stupnici 1631 francouzský lékař Jean Rey sestavil první kapalinový teploměr  dilatační teploměr založený na roztažnosti kapaliny  voda jako teploměrná látka (voda se neukázala jako nejvhodnější látka, jelikož má malou teplotní roztažnost)  1641 toskánský velkovévoda Ferdinand II. sestrojil lihový teploměr  1714 Fahrenheit poprvé používá jako teploměrnou látku rtuť od 17. století byly teploměry opatřovány stupnicí (vzniklo jich nesčetné množství)  v 18. století vznikly stupnice Fahrenheitova, Celsiova a Réaumurova (brzy zanikla)  v 19. století vznikla stupnice Kelvinova a Rankinova NOVÉ TECHNOLOGIE, NOVÉ TEPLOMĚRY  odporové teploměry  teplota určena na základě změny elektrického odporu vodiče nebo polovodiče  termoelektrické teploměry  založeny na termoelektrickém jevu (objeven v 19. stol.)  termoelektrické napětí se mění v závislosti na změně rozdílu teploty dvou různých kovů infrateploměry (radiační teploměry)  umožňují bezdotykové měření teploty  teplota určena na základě záření, které vysílají měřené objekty  objevům, které umožnily sestrojení prvních radiačních teploměrů, je věnována další část prezentace

Dilatační teploměry

Odporové teploměry

Termoelektrické teploměry

Infrateploměry

Vyhledávání

Kontakt

IPEES-ELEKTRO s.r.o Velkopavlovická 4065/3
Brno
628 00

www.ipees-elektro.cz
Office :
+420 530 502 542

FVE Service
+420 733 368 200

Projekty a revize:
+420 737 189 660